کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی حسین جعفری   

سوابق شغلی
  فرهنگسرای موضوعی زیارت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: مرداد 1396
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1392 شهريور 1398 دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی آزاد مشهد عالی مشهد مقدس ایران
مهر 1390 شهريور 1392 فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی فردوسی مشهد عالی مشهد مقدس ایران
مهر 1386 شهريور 1390 لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی فردوسی مشهد عالی مشهد مقدس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری