کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سجاد وارسته زاهد   

سوابق شغلی
  دبیرخانه
شرکت/سازمان: شرکت صنایع غذایی ایسودا
از تاریخ: ارديبهشت 1393     تا تاریخ: ارديبهشت 1394
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس شبکه
شرکت/سازمان: شرکت کامپیوتری ویستا
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: خرداد 1393
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 بهمن 1391 لیسانس رشته ict گرایش دیتا ایران
مهر 1386 شهريور 1389 فوق دیپلم رشته مخابرات گرایش ارتباط داده ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری