کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی فاطمه محسنی سی پی   

سوابق شغلی
  استاد دانشگاه
شرکت/سازمان: داشگاه
از تاریخ: مهر 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: بابل
توضیحات: تدریس در دانشگاه آزاد بابل
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1395 شهريور 1400 دکترا بیوشیمی بالینی علوم پزشکی بابل ایران
مهر 1393 خرداد 1395 فوق لیسانس بیوشیمی مازندران ۱۹.۳۰ بابلسر ایران
مهر 1387 تير 1391 لیسانس سلولی مولکولی آزاد ۱۸.۶۴ تنکابن ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری