کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علیرضــــــــــا دهنوی   

سوابق شغلی
  خـــدمات کامپیوتــری اینترنتی موبایلی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1390     تا تاریخ: بهمن 1390
کشور: ایران  شهر: اهواز
توضیحات: به مدت 5ماه در مغازه داداشم مشغول به کار بودم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1390 دانشجو لیسانس مهنــــدسی تکنـــولوژی نــــرم افـــزار کامــپیوتر آزاد اصفهان khuisf ایران
بهمن 1387 خرداد 1390 فوق دیپلم کامپیوتر - نرم افزار آزاد اصفهان مبارکه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری