کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی حامد علیپور شهربابکی   

سوابق شغلی
  کارشناس اجرایی
شرکت/سازمان: شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن (کانی مس)
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: کرمان-شهربابک

  کارشناس دفتر فنی
شرکت/سازمان: شرکت ساختمانی و راه سازی تنگ زاغ
از تاریخ: اسفند 1388     تا تاریخ: آذر 1389
کشور: ایران  شهر: کرمان-شهربابک

  مسئول اجرایی
شرکت/سازمان: شرکت بهسازان دیار بابک
از تاریخ: دي 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرمان-شهربابک

  ناظر
شرکت/سازمان: بنیاد مسکن شهربابک
از تاریخ: اسفند 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرمان-شهربابک

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 بهمن 1390 فوق لیسانس عمران-سازه های هیدرولیکی شهید باهنر 14/12 کرمان ایران
بهمن 1384 بهمن 1386 لیسانس عمران - عمران آزاد اسلامی واحد کرمان 15/37 کرمان ایران
مهر 1380 شهريور 1382 فوق دیپلم عمران-کارهای عمومی ساختمان آزاد اسلامی واحد سیرجان 15/46 سیرجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
آماده به کار در شهر کرمان هستم