کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علی اکبر قاسمی   

سوابق شغلی
  پیمانکار متخصص تکنسین طراح و تمامی خدمات برق صنعتی و مخابرات
شرکت/سازمان: مخابرات نوسازی مدارس و شرکتهای خصوصی و تولیدی مختلف
از تاریخ: تير 1374     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شاهرود قشم استان گلستان
توضیحات: از سال 1374 در تمامی زمینه های برقی و ساختمانی و مخابرات در سطوح مختلف فعالیت داشتم تماس بگیرید تا توضیح دهم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1376 آبان 1378 فوق دیپلم کاردانی برق صنعتی آموزشکده فنی سمنان 13.36 سمنان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری