کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی عدنان بوعذار   

سوابق شغلی
  فرهنگی
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش
از تاریخ: مهر 1377     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: تدریس و مشاوره علوم کامپیوتر در مدارس و دانشگاه - تربیت نیروی کاری مفید و متکی به علم و آگاهی برای جامعه - راهنمایی کارآموزان در مورد کارآموزی - مشاور تحصیلی رشته کاردانش - آزمونگر بخش های عملی ونظری-طراح سوال - پشتیبان سخت آفزار ونرم افزار
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1396 تير 1398 فوق لیسانس تحصیلات تکمیلی مهندسی نرم افزار کامپیوتر برخط 18 اهواز ایران
بهمن 1382 بهمن 1384 لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر دزفول ایران
مهر 1377 خرداد 1379 فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر چمران ایران
مهر 1375 خرداد 1377 دیپلم نرم افزار کامپیوتر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری