کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
محمد رضا آل اسحق
 لیسانس - کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر - گرایش نرم افزار

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی ناصر آذری   

سوابق شغلی
  کارشناش ارشد سیویل و سازه
شرکت/سازمان: مدیریت نارگان
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: اسفند 1388
کشور: ایران  شهر:

  کارشناش ارشد سیویل و سازه
شرکت/سازمان: مدیریت و مهندسی آفاق انرژی پارس
از تاریخ: ارديبهشت 1385     تا تاریخ: فروردين 1387
کشور: ایران  شهر:

  کارشناش ارشد سیویل و سازه
شرکت/سازمان: توربوکمپرسور نفت آسیا
از تاریخ: شهريور 1383     تا تاریخ: ارديبهشت 1385
کشور: ایران  شهر:

  سرپرست دفتر فنی و مشاور مجری طرح
شرکت/سازمان: فناوری اطلاعات و ارتباطات
از تاریخ: شهريور 1381     تا تاریخ: ارديبهشت 1385
کشور: ایران  شهر:

  مهندس عمران
شرکت/سازمان: آبادگران میهن سبز
از تاریخ: ارديبهشت 1378     تا تاریخ: مرداد 1381
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1378 بهمن 1380 فوق لیسانس عمران-خاک و پی علم و صنعت ایران
مهر 1373 آذر 1377 لیسانس عمران-عمران خواجه نصیر طوسی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری