سوابق کاری و تحصیلی یاسر کیان   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1388 تير 1391 لیسانس برق-قدرت دانشگاه آزاد واحد دماوند 15.78 دماوند ایران
مهر 1383 شهريور 1385 فوق دیپلم الکتروتکنیک-برق صنعتی آموزشکده دولتی ش بهشتی 15.66 کرج ایران
مهر 1377 فروردين 1380 دیپلم الکتروتکنیک-برق صنعتی هنرستان فنی نمونه دولتی ش صدوقی کرج کرج ایران