سوابق کاری و تحصیلی وحید محرابی   

سوابق شغلی
  تحلیل گر، طراح و برنامه نویس ارشد
شرکت/سازمان: ریسمان
از تاریخ: شهريور 1394     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: تهران

  تحلیل گر و برنامه نویس
شرکت/سازمان: مرکز مطالعات و پژوهش های لجستکی دانشگاه امام حسین
از تاریخ: فروردين 1394     تا تاریخ: مرداد 1394
کشور: ایران  شهر: تهران

  تحلیل گر و برنامه نویس
شرکت/سازمان: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
از تاریخ: شهريور 1393     تا تاریخ: فروردين 1394
کشور: ایران  شهر: تهران

  برنامه نویس و طراح وبسایت
شرکت/سازمان: AriaData
از تاریخ: آذر 1391     تا تاریخ: مرداد 1393
کشور: ایران  شهر:

  برنامه نویس و طراح وبسایت
شرکت/سازمان: TarTan Data Processing
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: شهريور 1391
کشور: ایران  شهر:

  برنامه نویس و طراح وبسایت
شرکت/سازمان: ریسمان
از تاریخ: دي 1388     تا تاریخ: آبان 1389
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1395 دانشجو فوق لیسانس مهندسی نرم افزار تهران ایران
مهر 1391 مرداد 1393 لیسانس مهندسی نرم افزار ایران
مهر 1388 مرداد 1390 فوق دیپلم نرم افزار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری