سوابق کاری و تحصیلی soheil khazei   

سوابق شغلی
  کتابداری
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1371     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: اینجانب با بیش از 19 سال سابقه کاردر امور مدیریت مراکز اسنادی و آرشیو فنی در شرکتهای مهندسی و کتابخانه های مختلف مسلط به سازمان دهی وراه اندازی کتابخانه های معمول و دیجیتال می باشم. همچنین مسلط به نرم افزارهای کتابداری مثل کاوش و
  سرپرست کتابخانه ومرکز اسناد فنی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1371     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: راه اندازی چند مرکز اسناد فنی و کتابخانه از جمله کتابخانه شرکت مهندسی فالق صنعت - شرکت مهندسی کانی کاوان - مرکز اسناد- کتابخانه دانشگاه پیام نور
 
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1371     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: جانشین سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور- سرپرست کتابخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- سرپرست کتابخانه ومرکز اسناد شرکت مهندسی فالق صنعت- سرپرست کتابخانه شرکت مهندسی کانی کاوان
  کتابداری
شرکت/سازمان:
از تاریخ: ارديبهشت 1371     تا تاریخ: بهمن 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1367 شهريور 1371 لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی آزاد 15 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری