سوابق کاری و تحصیلی عباس صبحی   

سوابق شغلی
  مدیر تضمین کیفیت و نماینده مدیریت
شرکت/سازمان: توسان
از تاریخ: مرداد 1387     تا تاریخ: آبان 1388
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: مسلط به سیستم های مدیریت ( ISO 9001 - ISO/TS 16949 - ISO 13485 ) ابزارهای کیفی - مدیریت و کنترل پروژه - مدل تعالی سازمانی EFQM تهیه مدارک SQA - تهیه Tech. file جهت ممیزی CE در زمینه تجهیزات پزشکی
  مدیر تضمین کیفیت و نماینده مدیریت
شرکت/سازمان: سه گانه
از تاریخ: اسفند 1382     تا تاریخ: اسفند 1386
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1376 تير 1380 لیسانس مدیریت صنعتی آزاد تهران جنوب 99/14 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

سایر مهارتها : مسلط به آدیت فرآیند و آدیت محصول ( SQFE ) - مدیریت و بهبود فرآیندهای سازمانی ( BPIM)  

                     قالبسازی کامپوزیت ( نمونه سازی دستی )       و تهیه مدارک SQA تهیه Tech.file جهت ممیزی CE

                     آشنایی با استاندارد ISO 14001 : 2004  - OHSAS 18001 : 2007 و سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 

میزان آشنائی با کامپیوتر : مسلط به Minitab – Primavera – MS Project – Office  -COMFAR III

ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران -- ارزیاب جایزه ملی بهره وری -