سوابق کاری و تحصیلی _ پاک   

سوابق شغلی
  طراح وب
شرکت/سازمان: پرنیان
از تاریخ: شهريور 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراحی وب
شرکت/سازمان: در منزل
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدرس کامپیوتر
شرکت/سازمان: وابسته به شهرداری
از تاریخ: فروردين 1385     تا تاریخ: فروردين 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

  کاراموز- طراحی وب
شرکت/سازمان: فنرسازی زر
از تاریخ: ارديبهشت 1383     تا تاریخ: مهر 1383
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 شهريور 1387 لیسانس کامپیوتر- نرم افزار 17.27 قزوین ایران
مهر 1381 شهريور 1383 فوق دیپلم کامپیوتر- نرم افزار 15.87 قزوین ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری