سوابق کاری و تحصیلی امیر عزیزی تفرشی   

سوابق شغلی
  برنامه نویس جاوا
شرکت/سازمان: جوانه نرم افزار
از تاریخ: مهر 1391     تا تاریخ: دي 1391
کشور: ایران  شهر: تهران

  برنامه نویس php
شرکت/سازمان: آینده گستر پایتحت
از تاریخ: تير 1391     تا تاریخ: مهر 1391
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 اسفند 1391 لیسانس نرم افزار کامپیوتر پرند 15.70 تهران ایران
مهر 1386 شهريور 1388 فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر تهران غرب 16.50 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری