سوابق کاری و تحصیلی shahram shajari   

سوابق شغلی
  عروسک ساز
شرکت/سازمان: کارناوال شادی
از تاریخ: شهريور 1376     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: سابقه 20 سال عروسکهای تن پوش نمایشی تبلیغاتی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری