سوابق کاری و تحصیلی شاهین زمانی   

سوابق شغلی
  طراح وب سایت
شرکت/سازمان: وب تو وب www.webtooweb.com
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: ساری
توضیحات: دفتر شخصی طراحی وب سایت
  تعمیر کار و فروشنده دستگاه های مخابراتی
شرکت/سازمان: تلفن بل
از تاریخ: فروردين 1376     تا تاریخ: فروردين 1389
کشور: آمریکا  شهر: ساری

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1360 خرداد 1372 دیپلم ریاضی و فیزیک ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری