سوابق کاری و تحصیلی سپیده گونجی   

سوابق شغلی
  اپراتور رایانه(طراحی- ویرایش- شبکه)
شرکت/سازمان: انتشارات نص
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  تایپیست
شرکت/سازمان: ساسوله
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: آذر 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  حسابدار- دفتردار
شرکت/سازمان: شفق
از تاریخ: تير 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  تکنسین کامپیوتر- کرل کار- تایپیست
شرکت/سازمان: آریانا
از تاریخ: تير 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 دانشجو لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات علم و صنعت تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری