سوابق کاری و تحصیلی سامان رضایی   

سوابق شغلی
  برنامه نویس
شرکت/سازمان: شرکت فن آوران طرح نو
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: گرگان
توضیحات: عدم توافق مالی
  برنامه نویس ، مدرس
شرکت/سازمان: مجتمع آموزشی همراه
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: گرگان

  برنامه نویس ، مدرس
شرکت/سازمان: مجتمع آموشی همرهان
از تاریخ: آبان 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: گرگان

  برنامه نویس
شرکت/سازمان: -
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: -
توضیحات: برنامه نویسی پروژه های دانشجویی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1385 بهمن 1389 لیسانس کامپیوتر-نرم افزار فخرالدین اسعد گرگانی 16.69 گرگان ایران
مهر 1383 بهمن 1385 فوق دیپلم کامپیوتر-نرم افزار (یک ترم تعلیق آموزشی !) آزاد اسلامی 17.24 کرمانشاه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری