سوابق کاری و تحصیلی سجاد فلاح   

سوابق شغلی
  بازرس کنترل کیفیت
شرکت/سازمان: شرکت بهپوی صنعت
از تاریخ: آبان 1395     تا تاریخ: اسفند 1397
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: بازرسی قطعات ارسالی به ایران خودرو تحت عنوان پلوس و شاتون
  مونتاژکاری قطعات الکترونیکی
شرکت/سازمان: کار در منزل
از تاریخ: فروردين 1393     تا تاریخ: فروردين 1395
کشور: ایران  شهر: قدس
توضیحات: مونتاژ اتصالات سیمی یخچالهای صنعتی و خانگی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1390 مرداد 1393 لیسانس مکانیک سیالات آزاد کاشان 14.50 کاشان ایران
مهر 1388 بهمن 1390 فوق دیپلم مکانیک خودرو آزاد شهرقدس 17.16 شهرقدس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری