سوابق کاری و تحصیلی رضا صیفی   

سوابق شغلی
  مدیر شبکه و کارشناس it
شرکت/سازمان: شرکت کیانا
از تاریخ: مرداد 1393     تا تاریخ: مرداد 1394
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس امنیت اطلاعات و مهندسی نفوذ
شرکت/سازمان: مرکز داده ها
از تاریخ: مرداد 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مدیر امنیت اطلاعات
شرکت/سازمان: مرکز داده
از تاریخ: مرداد 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس فنی
شرکت/سازمان: شرکت فنی مهندسی
از تاریخ: فروردين 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  عضو شاخه جوانان
شرکت/سازمان: بنیاد امید ایرانیان
از تاریخ: آبان 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  خبرنگار
شرکت/سازمان: هرانا (خبرگزاری حقوق بشر ایران)
از تاریخ: آبان 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس فنی
شرکت/سازمان: شرکت فنی مهندسی
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1394 فروردين 1395 لیسانس شبکه های کامپیوتری مشهد مشهد ایران
فروردين 1392 فروردين 1394 فوق دیپلم شبکه های کامپیوتری مشهد مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری