سوابق کاری و تحصیلی نسرین بوداغی   

سوابق شغلی
  کار اموز کارخانه کنسرو
شرکت/سازمان: اتکا
از تاریخ: تير 1391     تا تاریخ: شهريور 1391
کشور: ایران  شهر: قائم شهر

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 تير 1391 لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی ازاد اسلامی سواد کوه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
-دارای گواهینامه ایزو ٢٢٠٠٠، HACCP، GMP ------گذراندن دوره آزمایشگاه میکروبی ------آشنایی کامل با نرم افزار آفیس و اینترنت و ویندوز ------در محیط کار خیلی با حوصله و پیگیر و کوشاو دقیق ظاهر می شوم. -----منضبط فعال با انگیزه