سوابق کاری و تحصیلی محمد تقی مصلح آبادی   

سوابق شغلی
  تکنسین دفتر بهبود بهره‌وری و توسعه سیستم های مدیریتی
شرکت/سازمان: نیروگاه حرارتی شازند
از تاریخ: بهمن 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اراک
توضیحات: پس از استعفا از شرکت نیروساز اراک به شرکت نیروگاه حرارتی شازند ملحق شدم و تا این لحظه در این شرکت مشغول به کار میباشم. ضمنا در حال حاضر دانشجوی ترم سوم رشته کامپیوتر می‌باشم
  مسئول شبکه، مسئول مرکز اسناد، مسئول کالیبراسیون،
شرکت/سازمان: شرکت نیروساز اراک
از تاریخ: بهمن 1379     تا تاریخ: بهمن 1385
کشور: ایران  شهر: اراک
توضیحات: اینجانب از سال 79 لغایت 85 در شرکت نیروساز اراک مشغول به کار بودم، علت ترک این کار یافتن کار بهتر در نیروگاه حرارتی شازند بود.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 اسفند 1390 فوق دیپلم کامپیوتر نرم افزار(پیوسته) آزاد اسلامی شازند 16.5 شازند ایران
مهر 1373 شهريور 1377 دیپلم کامپیوتر 13.75 اراک ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری