سوابق کاری و تحصیلی m r   

سوابق شغلی
  برنامه نویس و مدیر پروژه
شرکت/سازمان: کاریزان ارتباط
از تاریخ: مرداد 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام پروژه های متعدد با استفاده از .net - و C++ تحت لینوکس و ... ، ارتباط با GSM Modem، پیاده سازی پروتکل های ارتباطی MAP روی SS7 و HTTP روی TCP/IP و ... انجام برنامه نویسی روی AVR و ... برنامه نویسی تحت web و ...
  برنامه نویس و طراح سیستم
شرکت/سازمان: عزم الکترونیک
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: تير 1386
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: طراحی و پیاده سازی سیستم کارت هوشمند خدمات پس از فروش تجهیزات گازسوز خودرو با استفاده از تکنولوژی .net ، ارتباط با دستگاه کارت خوان mifare (کارتهای contactless) ، ارتباط با بارکد خوان، MS SQL و Access و ...
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 دانشجو لیسانس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار علم و صنعت ایران تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری