سوابق کاری و تحصیلی علی معتبر   

سوابق شغلی
  dba oracle
شرکت/سازمان: بهستان رایان همراه
از تاریخ: آذر 1386     تا تاریخ: مهر 1396
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: راه اندازی سایتهای بانکهای مهم کشور و موسسات مالی نصب سیستم عامل و دیتابیس اوراکل پیکربندی استورجها
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1365 مهر 1371 لیسانس الکترونیک ازاد اسلامی واحد تهران مرکز 13 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری