سوابق کاری و تحصیلی حجت کریمی   

سوابق شغلی
  مدیریت بخش وب سایت
شرکت/سازمان: تسکو
از تاریخ: تير 1390     تا تاریخ: آذر 1390
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: طراحی و پیاده سازی پروژه های تحت وب - مدیریت پروژه ها و بخش مربوطه
  مدیریت بخش وب سایت
شرکت/سازمان: سفیر داده پردازی
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: مهر 1389
کشور: ایران  شهر: یزد
توضیحات: طراحی و پیاده سازی پروژه های تحت وب - مدیریت پروژه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 شهريور 1389 لیسانس کامپیوتر / مهنسی نرم افزار امام جواد (ع) 15.92 یزد ایران
مهر 1385 شهريور 1387 فوق دیپلم کامپیوتر / نرم افزار امام علی (ع) 15.72 یزد ایران
فروردين 1381 خرداد 1384 دیپلم کامپیوتر 16.5 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت بنده مراجعه نمایید.

http://www.h-ka.net