سوابق کاری و تحصیلی محمد علی لطفی   

سوابق شغلی
  مدیر سایت
شرکت/سازمان: گروه مشاورین مسکن راگا
از تاریخ: مهر 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: گروه املاک راگا بزرگترین گروه مشاورین مسکن در تهران و ایران است و اینجانب طراحی و برنامه نویسی سایت این شرکت را با همکاری مهندس نجمی بر عهده داشتم و همچنین برنامه نویسی و توسعه سیستم های مکانیزه شرکت را برعهده داشتم.از جمله سیستم ورود و خروج و حضور و غیاب تحت وب.
  طراحی و برنامه نویسی سایت های مختلف
شرکت/سازمان: به صورت پروژه ایی
از تاریخ: دي 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  برنامه نویس و توسعه دهنده وب
شرکت/سازمان: تدبیر گستران بهینه ساز
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: فروردين 1391
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 دانشجو لیسانس مهندسی فن آوری اطلاعات سیستان و بلوچستان(روزانه) زاهدان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری