سوابق کاری و تحصیلی marzieh mahmoodi   

سوابق شغلی
  آموزگار
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: ده سال تدریس داشتم والان علاقمند به ورود در رشته ی تحصیلی خودم هستم.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری