سوابق کاری و تحصیلی a sh   

سوابق شغلی
  پژوهشگر نانو و مهندسی بافت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: با ارائه مقالات علمی و شرکت در کنفرانسها
  مدرس دانشگاه تدریس دروس الکترونیک و کامپیوتر
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 دانشجو فوق لیسانس مهندسی پزشکی_بیو مکانیک ایران
مهر 1380 دانشجو لیسانس کارشناسی الکترونیک ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
با سلام اینجانب به عنوان استاد راهنمای بسیاری از دانشجویان رشته های الکترونیک و کامپیوتر می باشم و علاقه مند به فعالیتهای پژوهشی در زمینه نانو و مهندسی بافت با پژوهشکده ها  می باشم