سوابق کاری و تحصیلی ali lotfali   

سوابق شغلی
  برنامه نویس و مدیر وب
شرکت/سازمان: داتیس
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: ایراشان
از تاریخ: تير 1387     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: پارسیان طرح
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: بهمن 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: پارس کیان
از تاریخ: خرداد 1384     تا تاریخ: مهر 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 اسفند 1391 لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار آموزش عالی بصیر آبیک آبیک قزوین ایران
بهمن 1384 تير 1387 فوق دیپلم کاردانی کامپیوتر آزاد تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری