سوابق کاری و تحصیلی فاطمه حسنی   

سوابق شغلی
  کارشناس آموزش و پژوهش
شرکت/سازمان: شرکت حفاری شمال
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: مهر 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس حفاری و برنامه ریزی
شرکت/سازمان: شرکت ملی حفاری ایران
از تاریخ: آبان 1386     تا تاریخ: مهر 1388
کشور: ایران  شهر: اهواز

  مدرس دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: شهريور 1386
کشور: ایران  شهر: رامهرمز

  مدرس دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: فروردين 1389
کشور: ایران  شهر: اهواز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 مهر 1397 دکترا مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی تهران 18.42 تهران ایران
مهر 1382 ارديبهشت 1385 فوق لیسانس مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) تهران ایران
مهر 1378 شهريور 1382 لیسانس لیسانس مهندسی مهدن گرایش استخراج بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری