سوابق کاری و تحصیلی mir farnood taheri emadi   

سوابق شغلی
  کارشناس پروژه احداث نیرگاه¬های مقیاس کوچک
شرکت/سازمان: شرکت تولید و تبدیل انرژی پرسیای شرق
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراحی و ساخت قالب فرفورژه و گلنرده
شرکت/سازمان: صنایع گلنرده دقیق
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: ارديبهشت 1387
کشور: ایران  شهر: ساری

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1387 دانشجو فوق لیسانس مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (قبولی بدون کنکور به عنوان دانشجوی برتر) آزاد تهران جنوب 17.54 تهران ایران
مهر 1383 شهريور 1387 لیسانس mechanic engineering azad university 17.39 sari ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

شبیه سازی توربین گاز (در حال انجام)