سوابق کاری و تحصیلی الهام قهرمانی   

سوابق شغلی
  کارآموز
شرکت/سازمان: اداره برق
از تاریخ: ارديبهشت 1388     تا تاریخ: آبان 1388
کشور: ایران  شهر: تفرش

  استاد یار آزمایشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: مهر 1388
کشور: ایران  شهر: تفرش

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1385 مرداد 1389 لیسانس برق-الکترونیک آزاد اسلامی واحد تفرش 56/16 تفرش ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

آدرس: اتوبان شهید باقری ـ ‌بعداز خیابان فرجام‌ـ خیابان 1/180 غربی ‌ـ ‌پلاک 17‌ـ ‌طبق  5‌ ـ  ‌واحد13

شماره تماس: 77883171 و  09380196882 و 09123953821

آدرس ایمیل: elham_ghahremani88@yahoo.com