سوابق کاری و تحصیلی amir bolouri   

سوابق شغلی
  کارمند
شرکت/سازمان: شرکت بازرگانی پارسا با مسئولیت محدود
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: تير 1388
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شرکتی که در زمینه صادرات و واردات کلیه اجناس تجاری فعالیت داشت و بنده هم در گمرک برای شرکت کار میکردم -
  فروشنده طلا و جواهر
شرکت/سازمان: طلا و جواهر فروشی در بازار تهران
از تاریخ: شهريور 1385     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: فروشنده و به نوعی کار آموز بودم -
  فروشنده کامپیوتر
شرکت/سازمان: سازمان کامپیوتری ایران ارقام
از تاریخ: ارديبهشت 1383     تا تاریخ: مرداد 1383
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: در انبار شرکت مشغول بودم و به خاطر کنکور بیرون آمدم
  کمک حسابدار
شرکت/سازمان: شرکت نسیم سیرجان
از تاریخ: تير 1382     تا تاریخ: آذر 1382
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: به عنوان دستیار و سوپر وایزر و نیز مسئول فروش در نمایشگاه تهران برای شرکت به مدت 3 ماه -
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری