سوابق کاری و تحصیلی مهدی قربانی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
تير 1388 فروردين 1390 بدون محدودیت www.nojavanitir.vcp.ir www.nojavanitir.vcp.ir 20 www.nojavanitir.vcp.ir ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
اس ام اس بخوان پول بگیر به این سایت رفته و ثبت نام در گروه www.nojavanitir.vcp.ir بکنید تا به ازای هر اس ام اس تبلیاتی که از مشتر پول میگیرند به شما درصدی بدهند