سوابق کاری و تحصیلی بهاره حیدری   

سوابق شغلی
  مسئول دفتر
شرکت/سازمان: دانه چین پارس (دام و طیور)
از تاریخ: فروردين 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: حقوق وزارت کار + بیمه
  مسئول دفتر و مدیر فروش
شرکت/سازمان: ماشین آلات صنعتی
از تاریخ: تير 1387     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: اتمام همکاری
  طراح آتلیه
شرکت/سازمان: موسسه تبلیغاتی اصفهان (تاراز)
از تاریخ: آبان 1385     تا تاریخ: اسفند 1386
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: به علت قبولی در دانشگاه تهران مجبور به ترک محل کار شدم.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
ارديبهشت 1387 تير 1389 فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر علمی کاربردی کوشا واحد تهران تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری