سوابق کاری و تحصیلی امیرمحمد دربندی   

سوابق شغلی
  روابط عمومی
شرکت/سازمان: آبرنگ
از تاریخ: مرداد 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: فعالیت در زمینه‌ی معرفی استعداد یابی و فرایند پیش تولید امور معرفی خواننده در عرصه‌ی موسیقی و ساخت بهترین و جنجالی ترین نماهنگ ها.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 خرداد 1397 لیسانس نرم افزار آزاد 17 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری