سوابق کاری و تحصیلی اکبر خوش اخلاق   

سوابق شغلی
  سرپرست برنامه ریزی
شرکت/سازمان: سمت و سوی توسعه ایرانیان
از تاریخ: خرداد 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: برنامه ریزی و کنترل پروژه در پتروشیمی در پروژه مخازن سبز عسلویه
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
شرکت/سازمان: نیکو ابنیه البرز
از تاریخ: آذر 1392     تا تاریخ: خرداد 1394
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه برج های مسکونی کارکنان وزارت فرهنگ کشور تاجیکستان
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
شرکت/سازمان: مهندسین مشاور آریاهنگار
از تاریخ: آذر 1391     تا تاریخ: آذر 1392
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه احداث کارخانه مس نارباغی برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه توسعه فاز 2 کارخانه میدوک رنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه مس سونگون رنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه مس سرچشمه
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
شرکت/سازمان: مهندسین مشاور پارس
از تاریخ: شهريور 1390     تا تاریخ: آبان 1391
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار میدان گازی کنگان برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه احداث خطوط لوله و ایستگاههای تقویت فشار گاز اتان و اتیلن مرکز
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
شرکت/سازمان: مهندسین ساحل صدف
از تاریخ: فروردين 1387     تا تاریخ: فروردين 1390
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه احداث خطوط لوله درود 3 برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه احداث خطوط لوله خورموج و دیلم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 دانشجو فوق لیسانس مهندسی صنایع آزاد 18 ایران
بهمن 1384 شهريور 1388 لیسانس مدیریت صنعتی آزاد 16.38 فیروزکوه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

تهیه برنامه زمانبندی پروژه ، وزن بندی ، بهنگام سازی ، کنترل و پیگیری پیشرفت