سوابق کاری و تحصیلی علیرضا عرفانی   

سوابق شغلی
  مدیر پروژه تولید سلولی
شرکت/سازمان: شرکت گوهربافان
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: استقرار و پیاده سازی سیستم تولید سلولی
  مدیر تولید دوخت و برش
شرکت/سازمان: شرکت گوهربافان
از تاریخ: آذر 1388     تا تاریخ: آذر 1388
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: مدیریت تیم ال 90 و اخذ تاییدیه نهایی از شرکت رنو فرانسه و شرکت Fapsco
  مدیر تولید (دوخت و برش روکش صندلی)
شرکت/سازمان: شرکت گوهربافان
از تاریخ: آبان 1388     تا تاریخ: آبان 1390
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: استقرار و پیاده سازی سیستم تولید سلولی طراحی زیرساختارهای تولید،تعیین ارتباطات و طراحی سیستم یکپارچه
  مدیر سیستم/شبکه
شرکت/سازمان: شرکت فراروش فرزانه
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: فروردين 1388
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: مدیریت منابع فناوری اطلاعات، مدیریت شبکه/سیستم، مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  مدیر سیستم/شبکه
شرکت/سازمان: شرکت گوهربافان
از تاریخ: بهمن 1384     تا تاریخ: شهريور 1391
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: مدیریت منابع فناوری اطلاعات، مدیریت شبکه/سیستم، مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات استقرار و پیاده سازی الزامات ساپکو در حوزه IT
  مدیرآزمایشگاه
شرکت/سازمان: شرکت گوهربافان
از تاریخ: خرداد 1384     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: استقرار و پیاده سازی الزامات ساپکو در حوزه آزمایشگاه استقرار و پیاده سازی الزامات ISO 17025در آزمایشگاه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1381 شهريور 1383 فوق لیسانس مهندسی نساجی(تکنولوژی) آزاد تهران جنوب 18 تهران ایران
شهريور 1376 اسفند 1380 لیسانس مهندسی نساجی(تکنولوژی) صنعتی اصفهان 15.7 اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری