سوابق کاری و تحصیلی رضا سالمی   

سوابق شغلی
  تیم فنی نصب و شبکه
شرکت/سازمان: پژوهش افزار فردا
از تاریخ: مرداد 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  متخصص شبکه تیم اجرا
شرکت/سازمان: ایده گستر
از تاریخ: ارديبهشت 1385     تا تاریخ: ارديبهشت 1386
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر فنی سایت
شرکت/سازمان: پتروشیمی فن آوران
از تاریخ: آبان 1382     تا تاریخ: آبان 1384
کشور: ایران  شهر: ماهشهر

  مدیر فنی سایت
شرکت/سازمان: مهندسین مشاور آبفن
از تاریخ: اسفند 1381     تا تاریخ: مهر 1382
کشور: ایران  شهر: الیگودرز

  ناظر سایت
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی (بروجرد)
از تاریخ: بهمن 1380     تا تاریخ: بهمن 1381
کشور: ایران  شهر: بروجرد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1379 بهمن 1381 فوق دیپلم کامپیوتر - نرم افزار آزاد اسلامی 48/16 بروجرد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری