کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
محمد رضا آل اسحق
 لیسانس - کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر - گرایش نرم افزار

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی zeynab saeedosadat   

سوابق شغلی
  modir amel
شرکت/سازمان: sherkate raad ab sanate shiraz
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: shiraz

  modirforosh
شرکت/سازمان: s
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: مهر 1388
کشور: ایران  شهر: yazd
توضیحات: nadarad
  hesabdar
شرکت/سازمان: sherkate sakhtemani mahdi va sherkate afshar felez
از تاریخ: تير 1381     تا تاریخ: مهر 1385
کشور: ایران  شهر: yazd
توضیحات: hamzaman dar har do sherkat
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 دانشجو فوق لیسانس modiriat sanati azad shiraz shiraz ایران
بهمن 1384 شهريور 1388 لیسانس mohandesi bargh_eletronic azad yazd 08/12 yazd ایران
مهر 1378 شهريور 1381 فوق دیپلم bargh_electronic azad yazd 12 yazd ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری