کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی رضا ایزدپناه   

سوابق شغلی
  عکاسی فشن مدلینگ
شرکت/سازمان: آزاد
از تاریخ: دي 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول تبلیغات و مارکتینگ
شرکت/سازمان: ال جی
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: تير 1392
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر روابط عمومی و تبلیغات
شرکت/سازمان: پایکار بنیان
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: ارديبهشت 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول امور تبلیغات
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی فرسانا
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: مهر 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  عکاس و خبرنگار
شرکت/سازمان: نشریه دانش تبلیغات
از تاریخ: اسفند 1388     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول تصادفات نمایندگی تویوتا
شرکت/سازمان: نمایندگی تویوتا محسنیان
از تاریخ: تير 1387     تا تاریخ: آذر 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  سرپرست امور اداری
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی سی سنگ
از تاریخ: ارديبهشت 1386     تا تاریخ: فروردين 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
دي 1383 دي 1387 لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی آزاد اراک 14.89 اراک ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری