کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی محمد علیزاده   

سوابق شغلی
  خدای همه چی
شرکت/سازمان: پلاستیک لاکان
از تاریخ: مرداد 1370     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: رشت

  بیکار
شرکت/سازمان: پلاستیک لاکان
از تاریخ: مهر 1361     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: رشت
توضیحات: بیکار
  بب
شرکت/سازمان: بب
از تاریخ: آبان 1350     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: ب
توضیحات: لادباب
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
تير 1388 مرداد 1388 دکترا همه چی ازاد 20 رشت ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری