کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی بهارک پناهی   

سوابق شغلی
  ui/ ux
شرکت/سازمان: IKCO
از تاریخ: آبان 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح و گرافیست
شرکت/سازمان: رایساز
از تاریخ: شهريور 1382     تا تاریخ: مرداد 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  گرافیست
شرکت/سازمان: حنفاء
از تاریخ: دي 1377     تا تاریخ: خرداد 1381
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1393 خرداد 1395 لیسانس it گرایش طراحی صفحات وب انفورماتیک ایران 18/70 تهران ایران
بهمن 1390 خرداد 1392 فوق دیپلم گرافیک دانشگاه فرهنگ و هنر علمی و کاربردی 19/78 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری