کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
محمد رضا آل اسحق
 لیسانس - کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر - گرایش نرم افزار

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی shima kaliji   

سوابق شغلی
  نیروی طرحی بیمارستان
شرکت/سازمان: بیمارستان
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: مرداد 1389
کشور: ایران  شهر: ساری
توضیحات: من نیروی طرحی در بیمارستان شهر ساری هستم و تا پایان طرحم چیزی نمانده
  نیروی طرحی بیمارستان
شرکت/سازمان: بیمارستان
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: مرداد 1389
کشور: ایران  شهر: ساری
توضیحات: من نیروی طرحی بیمارستان در قسمت واحد تحقیقات بیمارستان شهر ساری هستم و تقاضای کار دارم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 فروردين 1387 لیسانس رشته روانشناسی بالینی آزاد تنکابن 14/75 تنکابن ایران
مهر 1383 تير 1387 لیسانس تقاضای کار در رشته خودم(روانشناسی بالینی) آزاد 14/75 تنکابن ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری