کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی محسن شهریاری   

سوابق شغلی
  کارشناس تیم طراحی و پیاده سازی مرکز داده
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1383     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: کارشناس تیم طراحی و پیاده سازی مرکز داده
  مدیر مرکز داده سازمان
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1380     تا تاریخ: فروردين 1383
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: مدیر مرکز داده سازمان
  مدیر سیستم تضمین کیفیت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1378     تا تاریخ: شهريور 1380
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: پیاده سازی و مدیریت سیستم تضمین کیفیت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1374 مرداد 1378 لیسانس کارشناس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری