کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی محدثه ذوالفقاری   

سوابق شغلی
  برنامه نویسc#,sql ,wpf
شرکت/سازمان: مشتریان طلایی
از تاریخ: مهر 1390     تا تاریخ: تير 1391
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: پروژه نرم افزار جامع وصول مطالبات معوق بانکی تحت ویندوز ،شامل 7بخش : وصولی، حقوقی ثبتی، حقوقی محاکم وهمچنین شامل بخش : نامه ها اداری و مالی و گزارشات متنوع بوده. انجام کار با : با تکنولوژی های WCF و WPFو C# با دستورات LINQ To Entity و همچنین انجام گزارشات مربوط به پروژه با )SQL Server اعم از view و Function و Store Procedure )
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1386 خرداد 1392 لیسانس دانشجوی مهندسی کامپیوتر پیام نور تهرن ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری