کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی رضا کاظمی   

سوابق شغلی
  oracle database administration
شرکت/سازمان: شرکت رایتل
از تاریخ: شهريور 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  oracle database administration
شرکت/سازمان: شرکت پژوهش توسعه ناجی
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: مرداد 1395
کشور: ایران  شهر: تهران

  network administration
شرکت/سازمان: دانشگاه علم و صنعت
از تاریخ: مرداد 1390     تا تاریخ: فروردين 1391
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 مرداد 1390 لیسانس کارشناسی کامپیوتر نرم افزار موسسه آموزش عالی ایوانکی 16.64 گرمسار ایوانکی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری