کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی نجمه بربند   

سوابق شغلی
  کنترل پروژه نقاشی دیواری/سازمان زیباسازی شهر تهران
شرکت/سازمان: شهرداری تهران
از تاریخ: مهر 1395     تا تاریخ: آذر 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس هنری
شرکت/سازمان: سایت فرهنگی و هنری هنردستان
از تاریخ: تير 1393     تا تاریخ: شهريور 1394
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 دانشجو فوق لیسانس پژوهش هنر هنر و معماری یزد ایران
مهر 1387 تير 1391 لیسانس هنر-نقاشی هنر و معماری تهران مرکز تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
سپاس