کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
محمد رضا آل اسحق
 لیسانس - کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر - گرایش نرم افزار

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مریم محسنی پور   

سوابق شغلی
  مدرس دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار
از تاریخ: شهريور 1393     تا تاریخ: خرداد 1395
کشور: ایران  شهر: سبزوار

  مدرس دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه حکیم سبزواری
از تاریخ: شهريور 1392     تا تاریخ: خرداد 1395
کشور: ایران  شهر: سبزوار

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1391 بهمن 1394 دکترا دانشجو حکیم سبزواری 19.19 سبزوار ایران
شهريور 1388 شهريور 1390 فوق لیسانس دانشجو فردوسی مشهد 17.20 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری