کارگروههای عمومی
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی mohammad mortazavi   

سوابق شغلی
  میکروتیک
شرکت/سازمان: پارس گاز
از تاریخ: دي 1389     تا تاریخ: دي 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  میکروتیک
شرکت/سازمان: مسینان
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: آذر 1389
کشور: ایران  شهر: رشت

  میکروتیک
شرکت/سازمان: ساینا
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: آذر 1389
کشور: ایران  شهر: رشت

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مرداد 1377 مرداد 1380 دیپلم نقشه کشی کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

شماره تماس

09373976886